නිෂ්පාදන

 • POTASSIUM BICARBONATE/E501

  පොටෑසියම් බයිකාබනේට් / ඊ 501

  පිටි, කේක්, පේස්ට්‍රි, බේක් කළ නිෂ්පාදන තොග නියෝජිතයන් සඳහා සෝඩියම් බයිකාබනේට් ආදේශ කරන්න.
  අක්‍රීය කිරීම pH අගය වෙනස් කරන අතර ආම්ලිකතාවය අඩු කරයි,
  වෝර්ට් හෝ වයින් වලට එකතු කරන එය ටාටරික් අම්ලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කොට පොටෑසියම් බිටාර්ට්‍රේට් නිපදවන අතර එය ol ලදායී ලෙස ද්‍රාව්‍ය වේ.
  කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සඳහා ගව ආහාරයට එකතු කරන්න,
  තාක්‍ෂණික ශ්‍රේණිය පත්‍ර පොහොර, පොටෑෂ් පොහොර ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.