පුවත්

ෂිජියාෂුවාං සහ හංගේරියාවේ ව්‍යාපාරික සමුළුව

නොවැම්බර් 20 වන දින ෂිජියාෂුවාං හංගේරියාවේ ව්‍යාපාරික සමුළුව ආසියා පැසිෆික් හෝටල් සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්විණි. ව්‍යාපාරික සාකච්ඡාවට සහභාගී වීම සඳහා ෂිජියාෂුවාං නාගරික වාණිජ කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ සහ ව්‍යාපාරික නායකයන් වන ටියාන් ජියායි. හංගේරියාව, චීනය, හෙබෙයි සහ ෂිජියාෂුවාං යන රටවල ආර්ථිකය, ප්‍රවාහන, සංස්කෘතිය වැනි විවිධ ක්ෂේත්‍ර හඳුන්වා දීම මෙම රැස්වීමේ අන්තර්ගතයට ඇතුළත් ය. මෙම රැස්වීමට සහභාගී වන චීන නියෝජිතයා ලෙස SJZ CHEM-PHARM CO LTD


තැපැල් කාලය: අගෝස්තු -31-2020